Blanco Donut mit dunkler Fettglasur TK 48 x 51g

TK-VDM Donut Schoko Du. 48x51g