Jeden Tag Extrawurst 500g

JT Feine Extrawurst Stg/500g