Schärdinger Bergtilsette 25% F.i.T. ca. 3kg

SRD Berg-Tilsette ca.3kg