St. Albray 60% F.i.T. 6 x 30g

Saint Albray 6x30g=180g