Schärdinger Österkron 55% F.i.T. ca. 2.5kg

SRD Österkron. ca.2,5kg