Welsfilet rotfleischig ohne Haut 200-400g, 1kg/TA AT

Ev.Welsfilet rotfl. 200-400g